Vállalatirányítási Politika

Társaságunk, az Elcometal Kft. vezetősége elkötelezett a minőségszemlélet iránt, továbbá fontosnak tartja a környezetvédelmet, támogatja a fenntartható fejlődést és hozzájárul a környezetvédelem üzleti gyakorlatba való átültetéséhez mind a társaságon belül, mind telephelyeinek környezetében, mind pedig tágabb értelemben Magyarországon.
Éppen ezért bevezettük, fenntartjuk, és folyamatosan fejlesztjük az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015 szabványok követelményeinek együttesen megfelelő Integrált Vállalatirányítási Rendszert, melyben a következő alapelveket vesszük figyelembe:
Társaságunk telephelyein a „járműipari csavarok és kötőelemek gyártása” tevékenységére terjeszti ki Integrált Vállalatirányítási Rendszerét.
A tőlünk elvárható legmagasabb színvonalon szeretnénk kiszolgálni ügyfeleinket, megteremtve ezzel azt a bizalmi kapcsolatot, amely biztosítja az adott ügyfél és cégünk hosszú távú üzleti kapcsolatát.
Társaságunk célja a károkat elkerülni, valamint a kockázatokat olyan alacsony szinten tartani, amilyen mértékben lehetséges. Társaságunk vezetése elkötelezett a vonatkozó jogszabályokban és határozatokban foglaltak teljesítéséért.
Munkatársaink a minőségirányítási és környezetvédelmi tevékenységeink főszereplői. Folyamatos képzéssel gondoskodunk arról, hogy a szakterületi vezetők az Integrált Vállalatirányítási Rendszerkövetelmények és a környezeti hatások ismeretében irányítsák beosztottjaik munkáját, kifejlesszék bennük a tudatos munkavégzés képességét. A folyamatos képzések biztosítják az érdekelt felek követelményeinek megfelelő működésünket, és a vállalati értékek megőrzését.
A Társaság vezetősége és a munkavégzésben résztvevő minden dolgozója kiemelt figyelmet fordít az érdekelt felekkel – különös tekintettel a hatóságokkal és a hatásokat, kockázatokat közvetlenül viselőkkel (a területen lévő dolgozók és látogatók, lakosság) – folytatott kommunikációra.
Társaságunk vezetősége elkötelezett társaságunk minden működési területén a környezetvédelem folyamatos fejlesztéséért, a környezetszennyezés megelőzéséért. Ennek érdekében működtetjük, és folyamatosan fejlesztjük az Integrált Vállalatirányítási Rendszerünket.
Célokat és előirányzatokat tűzünk ki, melyeket vállalatirányítási programok végrehajtásával törekszünk elérni különös tekintettel az alábbi területeken:

  • Hulladék-kibocsátás csökkentése,
  • Kompetenciák fejlesztése képzésekkel,
  • Monitoring folyamatok fejlesztése.

Mivel termékeink és szolgáltatásaink minőségét, valamint környezetvédelmi törekvéseinket alapvetően befolyásolja az alvállalkozók és beszállítók munkája, ezért különös figyelmet fordítunk arra, hogy beszállítóinkkal és alvállalkozóinkkal kölcsönösen előnyös kapcsolatot építsünk ki és tartsunk fent, ahol felhívjuk figyelmüket a minőségügyért, környezetvédelemért, munkabiztonságért tett fáradozásainkra.
Annak biztosítására, hogy beszállítóink és alvállalkozóink közreműködésével társaságunk megrendelőinek és partnereinek elvárásait, a jogszabályi és egyéb követelményeket maradéktalanul kielégítő szolgáltatást nyújthassunk, megköveteljük beszállítóinktól és alvállalkozóinktól a saját tevékenységükre vonatkozó minőségi szemléletet, valamint a környezetvédelmi és a munkavállalókért való felelős gondolkodást.
Társaságunk vállalatirányítási politikájában foglalt elvek betartása minden munkatársunk számára kötelező.

Szeged, 2018. március 20.

Hufnágel Péter
ügyvezető